پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر زنی که از شوهر خود جدا شده و مدت عده او نیز تمام شده باشد با مرد دیگری به صورت ازدواج موقت 5 ساله ازدواج نماید و بعد از مدتی مثلا 6 ماه بدون دلیل ارتباط خودش را با مرد قطع نماید در حالی که مرد راضی بدان امر نبوده آیا این زن هنوز همسر او می باشد و آیا در صورتی که زن بخواهد می تواند با مرد دیگری نزدیکی نماید و اگر مرد او را در حال نزدیکی با مرد دیگری ببیند تکلیف چیست؟ و آیا می تواند درخواست تمکین از مراجع قضایی نماید؟

1 پاسخ 1

پاسخ: این زن هنوز همسر وی می باشدوتا مادام که مدت منقضی نشده باشدو یا این که پیش از انقضای مدت، شوهر مدت زمان معین رانبخشیده باشد نمی تواند باشخص دیگری ازدواج نماید و طبق قانون مجازات اسلامی(630) که میگوید اگر مردی بیگانه ای را در بستر همسر خود ببیند و علم به تمکین همسرش داشته باشد میتواند هردو را بکشدوچیزی بر او نیست البته با این شرایط که اولامرد باید همسرش رادربستر زناودرحال انجام فعل بیبیند.بنابراینصرف گمان داشتن کفایت نمی کند. ثانیاعلم به تمکین زن داشته باشد یعنی بداند که زن مجبور نگردیده وتمکین وی باکراهت نمی باشد و درمورد درخواست تمکین گفتنی است که اگر مرد نفقه همسر موقت خود را پرداخت میکند می تواند تمکین او را بخواهد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده