پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


این یأج و مأجوجی که در حدیث 274 روضه کافی ذکر شده، من متوجه نمی شوم یعنی چه و یعنی چه کسانی؟

1 پاسخ 1

یاجوج ماجوج در قران کریم نیز در داستان ذو القرنین در سوره کهف آیه 94 آمده اند دقیقا مراد از قوم یاجوج ماجوج که در قران کریم مطرح است مشخص نیست برخی گفته یأجوح و مأجوج، همان مغول و تاتار و دیگر اقوامى بودند که در قسمت‏هاى شمالى آسیا به صورت بیابان گردى زندگى مى‏کرده‏اند. این دو کلمه به زبان چینى «منگوک و یا منچوک» است، که در زبان عربى و عربى یأجوج و مأجوج خوانده شده است. در ترجمه‏هاى یونانى نیز به «گوگ و مأگوک» برگردانده شده است. کلمه منغول و مغول نیز برگرفته شده از همان مأجوج است. این اقوام در برهه‏اى از تاریخ از لاک خود بیرون آمده و تقریاً تمام قسمت‏هاى متمدن زمین- از قبیل چین، ایران، روم و دیگر بلاد را- در نوردیدند و بیشتر آثار تمدن را نابود کرده و قتل و غارت بى‏اندازه‏اى به راه انداختند. البته پس از چندى در داخل ملل دیگر هضم شده و رو به اضمحلال رفتند. البته اکنون نیز نژاد مغول و تاتار، در آسیاى مرکزى وجود دارند. آنچه در روایت روضه کافی آمده حاکی از این است که آنان از فرزندان آدم نیستند , لکن این روایت معارض هم دارد که مرحوم مجلسی در شرح بر ین حدیث آن را آورده است در این حدیث حضرت عسگری علیه السلام برخی از نژادها از جمله یاجوج ماجوج را از نژاد یافث فرزند نوح معرفی میکنند با توجه به این روایت مرحوم مجلسی می گوید ممکن است مراد از روایت روضه این باشد که آنان هر چند فرزند آدمند ولی انسان نیستند وجزو مردم محسوب نمی شوند , در هر صورت مساله یا جوج وماجوج جزو مشکلات آیات وروایات محسوب می شود وقضاوت در مورد آن مشکل است جهت اطلاع بیشتر به تفاسیر ذیل آیه94 کهف نیز می توانید مراجعه کنید .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده