پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا در یک عقد موقت به اصطلاح 99 ساله وقتی یکی از طرفین خواهان قطع رابطه باشد و دو طرف همه چیز را رها کنند و رابطه را قطع کنند آیا همین کافیست و زن می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا اینکه حتما باید مرد اعلام کند که مدت را بخشیده؟ و اگر دیگر امکان ارتباط این دو و مشخص کردن این موضوع نباشد چه؟

1 پاسخ 1

حتما باید مرد اعلام کند که وقت را بخشیده است ودر صورتی که رابطه جنسی هم داشته اند زن می بایست عده نگه دارد وپس از اتمام وقت عده اقدام به ازدواج با دیگری نماید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عقد 99 ساله) (عقد موقت 99 ساله) (ازدواج موقت) (ازدواج موقت 99 ساله)