پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

ازدواج موقت با صیغه محرمیت چه فرقی دارد و بنا به فتوای کدامیک از مراجع اجازه پدر لازم نیست؟ و ذکرش چیست؟ آیا خود دختر و پسر هم می توانند آن ذکر را بخوانند و آیا به فارسی هم می توانند بخوانند و اگر به فارسی هم می شود چه عبارت فارسی مناسب است؟

1 پاسخ 1

1-ازدواج موقت همان صیغه محرمیت است
2-
توجه شما را به طرح یک سوال و پاسخ جلب می کنیم.
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.

3-مشکلی که در زمینه ازدواج موقت دختر باکره وجود دارد, بیشتر مربوط به اذن پدر است نه خواندن صیغه توسط خودشان. اکثر مراجع اذن پدر دختر را در صحت عقد ازدواج بنابر احتیاط, واجب و لازم مى‏دانند. درباره شرایط صحت عقد فرقی میان لذت های جنسی و یا ازدواج موقت و ازدواج دایم نیست.
در هر صورت کسی که می خواهد ازدواج موقت نماید باید خوب به پیامدهای آن بیندیشد و از آنجا که پیامدهای این گونه روابط قابل پیش بینی نیست و ممکن است به خصوص برای دختر متضمن خسارت بزرگی باشد و شانس ازدواج دایم را از دست بدهد.
در صورتی که اذن پدر دختر باشد دختر و پسر می توانند خودشان صیغه عقد را بخوانند، صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:
T}نظر همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج».V}توضیح المسائل مراجع، م 2369 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 2365 و آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2433 و دفتر: آیت الله خامنه‏اى.{V
و صیغه عقد دائم چنین است: پس از تعیین مهر نخست خانم بگوید «وجتک نفسی علی المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله(طولانی) مرد بگوید: «قبلت التزویج»
صیغه فارسی:
T}نظر آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید: {Tاگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در
همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370 ؛ آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434؛ آیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2366 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 40.{V
T}آیت الله تبریزى و آیت الله فاضل:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب - باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V
T}آیت الله بهجت: {Tخواندن عقد نکاح به زبان فارسى ویا هر زبان دیگرى، جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست.V}آیت الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V
تبصره: ترجمه فارسی عقد دائم چنین است:
زن بگوید: «خود را به همسری تو درآوردم به مهری که معین شده» و سپس مرد بگوید قبول کردم این ازدواج را»
ترجمه فارسی عقد موقت چنین است:
زن بگوید: « خود را به همسری تو در مدت مشخص درآوردم به مهری که معین شده» سپس مرد بگوید: «قبول کردم این ازدواج را»

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفاوت صیغه محرمیت و عقد موقت) (صیغه محرمیت) (فرق صیغه محرمیت با عقد موقت) (فرق صیغه محرمیت با عقد) (فرق صیغه محرمیت با ازدواج موقت) (فرق صیغه محرمیت با صیغه موقت) () (تفاوت صیغه محرمیت و عقد) (صحت صیغه محرمیت بین دوست دخترودوست پسر) (صیغه محرمیت چیست) (ازدواج موقت) (ترجمه خطبه عقدموقت به فارسی) (صیغه نامه ازدواج موقت) (فرق صیغه محرمیت و عقد موقت؟) (صیغه) (ازدواج) (دفتر ازدواج موقت) (ترجمه فارسی محرمیت) (صیغه نامه محرمیت)