پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا در حین خودارضایی که پشیمان می شویم آیا باید غسل کرد یا بعد از آن؟ اگر شک داشته باشیم که آبی از بدن ما خارج شده یا نه چطور؟

1 پاسخ 1

هر چند این کار حرام است ولی تا هنگامی که منی از او بیرون نیاید، غسل واجب نمی شود و در صورت شک هم غسل واجب نیست

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آيا بعد از خودارضايي بايد غسل كرد؟) (غسل بعد از خود ارضايي) (غسل خودارضایی) (ايا بعد از خودارضايي بايد غسل كرد) (غسل بعد از خودارضايي) (بعدازخودارضایی بایدغسل کرد) (غسل خود ارضایی) (ایا بعد از خود ارضایی باید غسل کرد) (ایا بعد از خود ارضایی باید غسل کرد؟) (آیا بعد از خود ارضایی باید غسل کرد؟) (آیا بعد از خودارضایی باید غسل کرد؟) (بعد از خودارضايي بايد غسل كرد؟) (آیا بعد از خودارضایی باید غسل کرد) (غسل خودارضايي) (غسل بعد از خود ارضایی) (خودارضایی) (بعد از خودارضایی باید غسل کرد) (آیادر خود ارضایی باید غسل کرد؟) (اگر تحریک شویم باید غسل کنیم) (بعداز خودارضایی باید غسل کرد؟) () (خود ارضایی)