پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نظر مراجع محترم تقلید درباره افراد دوجنسه (دوجنسیتی) چیست؟

1 پاسخ 1

افراد دو جنسیتی(خنثی) در فقه احکام فراوانی دارند که از جمله آنها،‌ این است که چنانچه از طریق علائم و نشانه ها، ملحق به زن یا مرد نشوند، باید احکام مربوط به خود را رعایت نمایند مثلا در مقابل زنان حکم مرد دارند و در مقابل مردان حکم زن و ازدواج هم نمی توانند بنمایند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(احکام دوجنسه ها) (حکم ازدواج با دوجنسه) (دو جنسیتی چیست) (دو جنسه چیست) (دوجنسه چیست؟) (افراد دوجنسیتی) (افراد دوجنسه) (احکام دوجنسه) (دوجنسه ها از نظر اسلام) (احکام دو جنسه ها) (دو جنسه چیست؟) () (درباره دوجنسه ها) (دوجنسیتی) (احکام افراد دوجنسه) (احکام دو جنسه) (درباره دوجنسه) (درباره افراد دو جنسه) (حکم دوجنسه) (احکام مربوط به دوجنسه ها) (منظور از دوجنسه چیست) (حکم دوجنسه در اسلام) (حکم اسلام در مورد دوجنسه ها) (حکم ازدواج دوجنسه ها) (دوجنسيتي چيست؟) (افراددوجنسه) (نظر اسلام در مورد دوجنسه ها) (حکم دوجنسه ها) (احکام افراد دوجنسیتی) (حکم افراد دو جنسه) (احکام دوجنسیتی) (حکم افراد دوجنسیتی) (دوجنسه از نظر اسلام) ( دوجنسه چیست)