پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

حکم صیغه دختر غیر باکره که ازدواج نکرده و از زنا بکارت خود را از دست داده چیست؟

1 پاسخ 1

اشکال ندارد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج با دختر غیر باکره) (احکام صیغه دختر باکره) (حکم صیغه دختر غیر باکره) (دختر غیر باکره) (حکم صیغه دختر) (حکم صیغه دختر باکره) (احکام صیغه دختر غیر باکره) (ازدواج موقت با دختر غیر باکره) (صیغه دختری که باکره نیست) (احکام صیغه دختر) (صیغه موقت با دختر غیر باکره) (صیغه دختر غیرباکره) (صیغه با دختر غیر باکره) (بکارت و صیغه) (احکام بکارت) () (احکام صیغه) (احكام صيغه دختر باكره) (صیغه) (بکارت) (صیغه دخترغیر باکره) (حکم دختری که بکارت خود را از دست داده) (صیغه دختر) (ازدواج با دخترخاله) (عقد موقت دختر غیر باکره)