پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من در 12 سالگی به علت داشتن رساله مدنی تبریزی ایشان را به عنوان مرجع انتخاب کردم. در سن 18سالگی برای شرکت های هرمی مشکل خود را با آقای مکارم شیرازی مطرح کردم. بعد از آن تصمیم گرفتم مرجع خود را به علت سهولت پاسخ از مدنی تبریزی به مکارم تغییر دهم. آیا کار من از نظر شرعی صحیح است؟ ضمن آنکه برخی می گویند به علت فوت آقای مدنی تبریزی این کار از ابتدا صحیح نبوده.

1 پاسخ 1


T}آیات عظام امام، بهجت، سیستانى و فاضل:{T اگر مجتهد دوم اعلم یا مساوى با ایشان باشد، تقلید شما صحیح است.V}امام، تحریر الوسیله، ج 1، م 4؛ بهجت، توضیح المسائل، م 6؛ فاضل، توضیح المسائل، م 11؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، م 11 و 13.{V T}آیت الله تبریزى:{T اگر مجتهد دوم اعلم باشد و یا احتمال اعلمیت در او داده شود، تقلید شما صحیح است.V}استفتاءات، س 61.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى، مکارم، نورى و وحید:{T اگر مجتهد دوم اعلم باشد، تقلید شما صحیح است.V}خامنه‏اى، اجوبهالاستفتاءات، س 45؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 14؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 14؛ نورى، تعلیقات على العروه، م 11؛ وحید، توضیح المسائل، م 4.{V T}تبصره.{T بر اساس نظر برخى از مراجع (بهجت و سیستانى)، رجوع به مساوى در غیر موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى جایز است.

راه تشخیص اعلم چیست؟

T}همه مراجع:{T مجتهد اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: 1. خودش یقین کند؛ مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. 2. دو نفر عالم عادل - که مى‏توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند - اعلمیت او را تصدیق کنند (به شرط آنکه با گفته دو عالم عادل دیگر، تعارض پیدا نکند). 3. از گفته عده‏اى از اهل علم - که مى‏توانند اعلم را تشخیص دهند - یقین یا اطمینان پیدا شود.V}آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 25؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 3؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 3 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 3.{V T}تبصره 1.{T آیات عظام سیستانى، تبریزى و وحید: اگر یک نفر عالم خبره و مورد اطمینان هم تصدیق کند، کافى است. T}تبصره 2.{T آیت‏اللّه بهجت: اگر شخص از هر راهى که اطمینان به اعلمیت کسى پیدا کند، کافى است.

در فرض یاد شده رجوع شما به ایت الله مکارم صحیح میباشد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده