پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در رابطه بین دختر و پسر در صورتی که امکان عقد وجود نداشته باشد آیا امکان خواندن خطبه محرمیت فقط بین دو نفر وجود دارد درصورتی که مطمئن باشند امکان عقد دائم در آینده وجود دارد؟

1 پاسخ 1


بله در فرض یاد شده امکان خواندن عقد موقت وجود دارد ولی بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر باشد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (صیغه محرمیت بین دو نفر)