پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلی 584282 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلی باید ابتدا 0584282 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584282123456 را وارد نمایید. شهرستان گلی از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده