پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گراتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گراتی 572745 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گراتی باید ابتدا 0572745 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گراتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572745123456 را وارد نمایید. شهرستان گراتی از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده