پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من بر اثر تحریک شهوت اقدام به استمنا کردم ولی منی را از خود خارج نکردم. بعد از دو ساعت و بعد از بول رطوبتی شبیه منی که حدود دو قطره بود و بدون خصوصیات منی از من خارج شد و حالا شک دارم که منی بوده یا نه. آیا آن رطوبت منی بوده؟

1 پاسخ 1

قطرات مذکور که بر حسب فرض علایم منی را نداشته ،منی محسوب نمی شود . بلی چنانچه یقین داشته باشید که با استمنا منی داخل مجری آمده و اکنون یکی دو قطره از آن خارج شده ،ویا از خصوصیات رنگ وبوی آن اطمینان به منی بودن آن پیدا کنید باید غسل انجام دهید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی) (یک قطره منی) (شک در منی) (منی بدون قصد)