پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

پس از گذشت مدتی از زمان عادت ماهیانه همسر بنده، با مراجعه به پزشک متوجه شدیم که ایشان باردار هستند، ولی بعد از گذشت چندی، الآن تقریبا ده روز است که لک بینی دارند (مانند روزهای اول عادت)، تکلیف نمازهای فوت شده و نمازهای آتی ایشان چیست؟

1 پاسخ 1

زن حامله نیز احتمال عادت شدن دارد و در هر صورت اگر یقین کنند لکه ها خون حیض بوده و از سه روز پی در پی کمتر نبوده عادت را دارد و نماز و روزه در آن ایام باطل و نمازها قضا ندارد ولی روزه ها را باید قضا نماید و اما اگر لکه ها به صورت منقطع بوده مثلا امروز یک لکه می دیده و پاک می شود و مثلا فردای آن دو روز بعد باز لکه می دیده،‌ حکم استحاضه را دارد که اگر به دستور آن عمل کرده باشند،‌ نماز و روزه ها صحیح است ولی اگر به دستور آن عمل نکرده آن تعداد نماز و روز ها را باید قضا نماید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عادت ماهانه) ()