پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر زنی در زمان عده باشد و با مردی از عقب نزدیکی کند و البته آن مرد نداند که زن در عده می باشد بعد می توانند با هم ازدواج کنند در ضمن خواندن صیغه در زمان عده با مرد صحیح است حتی اگر بداند که حامله نیست؟

1 پاسخ 1

اگر با زنی که در عده طلاق رجعی(طلاقی که در دوران عده اگر تمایل داشته باشید می توانند بدون عقد دوباره با هم زن و شوهر باشند) زنا کند(یعنی نزدیکی اگر چه از عقب باشد) آن زن بر آن مرد حرام می شود و بعد از عده نیز نمی تواند با او ازدواج نماید ولی اگر آن زن در عده متعه بوده(یعنی قبلا با مردی ازدواج موقت کرده مدتش تمام شده و در دوران عده است) یا در عده طلاق بائن(یعنی طلاقی که بعد از آن شوهر خود رجوع ندارد و اگر بخواهد با او ازدواج کند باید دوباره عقد بخوانند) یا در عده وفات شوهر قبلی باشد در این سه صورت اگر باچنین زنانی، زنا کند بعد از عده آنها می توانند آنها را به طور دائم یا موقت برای خود عقد نماید اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آنها ازدواج نکند و اگر نزدیکی که با آن زن شده بعد از خواندن عقد بوده(ولو عقد موقت) چنانکه مرد و زن یا یکی از آنها می دانسته اند که زن در عده است و می دانسته اند که عقد زن در حال عده است و با این وصف آن زن را عقد کرده، عقد باطل و آن زن بر او حرام می شود یعنی بعد از تمام شدن عده هم نمی تواند با آن زن ازدواج کند اگر چه بعد از عقد با آن زن نزدیکی هم نکرده باشد چه رسد به فرض سوال که نزدیکی هم واقع شده است ولی اگر هیچ از زن و مرد نمی دانسته اند که زن در عده است و حکم شرعی از هم نمی دانسته اند(یعنی اینکه عقد در زمان عده جایز نیست) در این صورت اگر بعد از عقد نزدیکی(ولو از عقب) نشده باشد بعد از تمام شند عده می تواند آن زن را مجددا عقد نماید.(توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله 2398 و 2400 و 2401)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه در دوران عده) () (نزدیکی در هنگام عده) (اگر زنی در) (زمان عده) (ازدواج در زمان عده) (دوران عده) ("زن نگوید در عده است)