پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا نمازی که من می خوانم در سلامتی و تندرستی جسم من تأثیر دارد؟

1 پاسخ 1

اینکه آیا نماز به طور مستقیم در سلامتی جسمی انسان اثر دارد یا نه، هنوز مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است ولی به صورت غیرمستقیم بر سلامتی جسم انسان تأثیر دارد. به این معنا که با نماز چون انسان با خداوند غنی مطلق که از هر فقر و نقصی به دور است، ارتباط معنوی و روحی برقرار می کند، احساس ورود به دژی محکم و امن و پایگاهی مطمئن پیدا می کند که قابل مقایسه با هیچ چیز و هیچ کس نیست و بنابراین به آرامشی دست می یابد که بر سلامت تمام اعضا و جوارح او اثر می گذارد. این است که افراد نمازخوان و دینداران حقیقی بسیار کمتر از دیگران دچار تنش های روحی-عصبی و اختلالات رفتاری می شوند و بالطبع از سلامتی بیشتری برخوردارند.
بیماریهایی همچون اضطراب، افسردگی، فشارخون، سردردهای عصبی و ... در این گروه کمتر دیده می شود و یا از شدت کمتری برخوردار است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده