پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در مورد ازدواج موقت، در توضیح المسائل حضرت آیت الله بهجت اجازه پدر و جدپدری بر احتیاط می باشد! پس می توان بدون اجازه پدر صیغه موقت جاری ساخت؟ (البته به شرط بلوغ عقلانی؟)

1 پاسخ 1

در هر صورت ایت ال...ه بهجت هم احتیاط واجب دارند که که اذن پدر یا جد پدری دختر باکره در عقد او تکلیفا واجب است بنا براین با توجه به فتوای سایر مراجع که اکثر انها این حکم را واجب یا احتیاط واجب می دانند لازم است شما هم احتیاط کرده و در ازدواج با دختر بکر ( اعم از دایم یا موقت ) از پدر یا جد پدری او اجازه بگیرید [ کتاب احکام ازدواج ایت ال...ه بهجت ص 119)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()