پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در ازدواج موقت که باید مرد برای مدتی هزینه زن را پرداخت کند می توان با رضایت زن این مورد را حذف کرد؟

1 پاسخ 1

آیا در ازدواج موقّت، نفقه زن بر مرد واجب است؟
T}همه مراجع:{T خیر، نفقه او بر شوهر واجب نیست؛ مگر اینکه در ضمن عقد آن را شرط کرده باشند.V}توضیح المسائل مراجع، م 2424 ؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 413 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 2420 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2488 ؛ دفتر: آیت الله خامنه‏اى.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()