پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توی 572733 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توی باید ابتدا 0572733 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572733123456 را وارد نمایید. شهرستان توی از توابع استان خراسان شمالی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده