پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

برخی اوقات که تنها هستم و خیلی افکارم فشار می آورد، به سراغ اینترنت رفته و دنبال عکس یا کلیپ مستهجن می گردم، در این حال آبی از آلت تناسلی من خارج می شود، آیا در این مواقع جنب می شوم؟ تا چه حد گناه مرتکب شده ام؟ برای جلوگیری از این موارد چه کنم؟

1 پاسخ 1

آبی که از بدن شما با...">
برخی اوقات که تنها هستم و خیلی افکارم فشار می آورد، به سراغ اینترنت رفته و دنبال عکس یا کلیپ مستهجن می گردم، در این حال آبی از آلت تناسلی من خارج می شود، آیا در این مواقع جنب می شوم؟ تا چه حد گناه مرتکب شده ام؟ برای جلوگیری از این موارد چه کنم؟

آبی که از بدن شما با تحریک مختصر خارج می شود, مذی نام دارد, این آب پاک است و موجب غسل هم نمی شود و روزه را نیز باطل نمی کند اما اگر یقین پیدا کردید که منی بوده باید غسل کنید و اگر بااختیار و توجه به مسله باشد روز ه را باطل و علاوه بر قضا کفاره هم واجب می شود .
دیدن عکس:


برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (خیلی تنها هستم) (آبی که با فشار از زن خارج می شود) (خودارضایی) (جنب) (مستهجن)