پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خون روی زخم که پس از چندی لخته شده و به رنگ قرمز تیره در می آید و خشک می شود، حکم خون را دارد؟ برای وضو باید برطرف شود؟ اگر سخت بود یا کوچک بود یا زیاد بود چطور؟

1 پاسخ 1

اگر روی ان زخم یا جوش قشر نازکی ایجاد شده که برنگ خون است اما خون نیست ظاهرش را که تطهیر نمایید کافی است وبرای وضو غسل مشکلی ندارد ولازم نیست ان قشر را از روی زخم بردارید وتا مادامی که کاملا اطمینان به بهبود ان پیدا نکرده اید ان قشر را بر ندارید وبا همین وضع وضو بگیرید صحیح است اما اگر خون خشک شده باشد ، کم وزیاد ان نجس است وباید برای وضو و غسل بر طرف شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خون خشک شده روی زخم) (حکم خون خشک شده) (حکم خون خشک شده در وضو) (غسل لخته خون) (سله روی زخم) (حکم خون خشک شده روی زخم) (آیا خون خشک شده روی زخم نجس است) (حکم خون لخته شده) () (احکام خون زخم) (احکام خون خشک شده) (تطهیر زخم) (زخم خشک شده) (سله زخم چیست) (خون خشک شده نجس است) (خون خشک شده)