پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من برای طرح سؤالم مجبورم یک مقدمه بگوییم:
در زمان پیامبر(ص) یک فرد که اهل مدینه نبوده و مردم مدینه نمی شناخته وارد مسجد می شود و در کنار یک نفر می نشیند و بعد با هم دوست می شوند پس مدتی هر دو و مردم متوجه می شوند که آنها دارای یک ویژگی خاص جسمی هستند. مردم دلیل را از پیامبر(ص) می پرسند و پیامبر دلیل را در ارتباط روحی افراد بیان می کند و بعد از روشن شدن این مسأله ارتباط این دو نفر با هم قوی تر می شود به طوری که آن فرد در مدینه می ماند تا زمان مرگ.
یا ما اگر به مسأله پرستش خدا توجه کنیم متوجه می شویم که ما در ابتدا در روحمان کشش ابتدایی نسبت به خدا داریم و هر چه شناخت خود را نسبت به خدا بیشتر می کنیم بیشتر عاشق او می شویم. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا خدا در ابتدای خلقت دو نفر را در جنسیت های متفاوت برای هم می آفریند و تمایل این دو نفر نسبت به هم را در روح آنها قرار می دهد و آنها در یک ارتباط و برخورد چه در دانشگاه و چه در خیابان متوجه وجود این تمایل روحی می شوند و هر چه نسبت به هم آشنایی پیدا می کنند بیشتر عاشق هم می شوند یا اینکه دو نفر نسبت به هم هیچ تمایل خاصی نسبت به هم ندارند ولی با آشنایی است که می فهمند به درد هم می خورند و بعد تمایل ایجاد می شود و بعد با ایجاد زندگی عشق به وجود می آید.
کدام نظریه درست است و چرا و اگر اولین نظریه درست است ما از کجا باید بفهمیم که این تمایل آیا بر اساس فطرت و خلقت اولیه است یا بر اساس احساسات؟

1 پاسخ 1

با تشکر از سوالی که مطرح کرده اید، آنچه که تحت عنوان مقدمه بیان کردید(کشش میان جان‌ها) تنها یکی از راههای ایجاد علاقه میان افراد است. پیامبراکرم(ص) درباره این نوع از پیوند جویی می فرماید: « جانها همچون سپاهیانی فراهم آمده و مجهز هستند؛ هر کدام که یکدیگر را شناختند، با هم الفت می گیرند و هر یک که دیگری را نشناختند، با هم اختلاف خواهند یافت.»(من لایحضره الفقیه، ج4، ص380)
اما علاقه و کشش میان زن و شوهر از این گونه نیست. جاذبه میان زن و مرد بر اساس ویژگی های ناآموخته و ساختار جسمی-روانی آنها به وجود می آید. اصل کشش و جاذبه میان زن و مرد را می توان امری فطری دانست اما کشش و علاقه ای که میان یک زن و یک مرد به خصوص ایجاد می شود نه بر اساس کشش میان جان‌ها بلکه در آغاز بر اساس غریزه جنسی و در ادامه براساس زندگی در کنار هم و رفع نیازهای یکدیگر است.
وجود غریزه جنسی در زنان و مردان باعث می شود که آنان نسبت به هم احساس نیاز کنند و هنگامی که زمینه و شرایط نیز برای برقراری روابط میان یک زن و یک مرد به خصوص، فراهم باشد به سوی هم جذب می شوند و ازدواج می کنند. تداوم این کشش به رفع نیازهای جنسی و عاطفی آنان از سوی یکدیگر وابسته است. هر قدر نیازهای آنان از سوی همسر، بیشتر ارضاء گردد، علاقه آنها به یکدیگر بیشتر خواهد شد. برای توضیح بیشتر ر.ک به:
- اخلاق در قرآن، آیه الله مصباح یزدی، ج3، ص72
- قرآن شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی گردآوری: محسن عباس نژاد، ص291-287


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روح)