پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

صیغه موقت دختر مکلف که پدر و پدربزرگش فوت شده اند با یک پسر مکلف که خطبه صیغه را خودشان خواندند صحیح است؟

1 پاسخ 1

در فرض یاد شده اگر دختر رشیده است یعنی به سنی رسیده که مصلحت خودش را می تواند تشخیص بدهد اشکال ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه دختری که پدرش فوت کرده) () (صيغه محرميت فوت پدر) (صیغه)