پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من جوانی 25 ساله هستم که حرف «ر» را به درستی نمی توانم تلفظ کنم. و علی رغم تمرینات مکرر و حتی مراجعه به متخصصان گفتار درمانی، هنوز از تلفظ صحیح آن عاجزم. 1- تکلیف نماز های خودم چیست؟ 2- با توجه به اینکه پدر من به رحمت خدا رفته اند و نماز قضا نیز داشته اند آیا خواندن نمازهای قضای ایشان از طرف من پذیرفته است و کفایت می کند؟ (با توجه به این که نمی توانم حرف «ر» را به درستی تلفظ کنم؟)

1 پاسخ 1

1- نماز خودتان:

آنچه در نماز لازم است رعایت شود این است که کلمات و حروف را از مخارج آن ادا کند و صحیح بخواند, به طوری که اهل زبان عربی اگر بشنوند, بگویند کلمات را صحیح می خواند, اما رعایت همه قواعد تجوید اگر چه خوب است, لکن اینطور نیست که اگر کسی رعایت نکرد نمازش باطل باشد.
وشما اگر به هیچ وجه نمی توانید صحیح ان را یاد بگیرید به هر شکل که می توانید بخوانید ونمازتان صحیح است لذا در فرض یاد شده که نمی توانید حرف راء رت درست تلفظ کنید نمازتان باطل نمی شود ولی بهتر است نماز را به جماعت بخوانید.V}توضیح المسائل مراجع، م 997{V

2- نمازهای پدرتان را هم بهمان صورت که نماز خود را می خوانید بخوانید کفایت می کند .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گفتار درمانی حرف ر) (تلفظ حرف ر) (تلفظ صحیح حرف ر) (گفتار درمانی تلفظ حرف ر) (چگونه حرف ر را تلفظ کنیم) (چگونه حرف ر را درست تلفظ کنیم) (گفتاردرمانی حرف ر) (تلفظ صحیح ر) (گفتار درمانی حرف ر ) (گفتار درماني حرف ر) (درمان تلفظ حرف ر) (من حرف <ر>را نمیتوانم تلفظ کنم) ()