پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر آب های پاک ( مذی . ودی . وذی ) از بدن خارج شود آیا وضو و یا روزه باطل می شود .

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى کردن با همسر بیرون مى‏آید. «وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید. «ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است. همه این آب‏ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است.V}توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348؛ العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3؛ آیت‏الله نورى، توضیح المسائل، م 349 و 73؛ آیت‏الله وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V T}تبصره.{T فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آب ودی) (آب ودی چیست) (اب ودی) (آب مذی) (اب مذی) (ودی چیست) (آب ودي) (آب وذی) (اب وذی) (اب مذي) (وذی) (اب وذی و ودی) (مذی ودی) () (آب مذی وذی) (ودی وذی مذی) (ودی) (اب وذي) (وذی+مذی+ودی) (مذی ،وذی و ودی روزه را باطل می کند؟) (مذی روزه) (مذی و وذی) (مذی و وذی چیست) (وذی مذی) (مذی و ودی) (وذی مذی ودی) (وذی روزه را باطل میکند) (مذی وذی ودی) (مذي) (وذي)