پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا اگر برای من خواستگار می آید وقتی با آن پسر من مشغول صحبت هستم خواهرم اجازه دارد گوش بایستد؟ این کار خواهرم (که از من هم بزرگتر است همین عیدی عقد کرده) و گفتن دروغ و عقاید خود به مادرم باعث شد دید او و خانواده ام به آن خواستگار بد شود و با لحنی با آنها مادرم صحبت کند که آنها بروند علی رغم اینکه 3 جلسه صحبت کرده بودیم و چون شرایط او خیلی به من می خورد و من هم به حد موافقت رسیده بودم ضربه روحی سنگینی برای من بود چگونه می توانم آن را فراموش کنم؟ آن پسر خانواده مؤمن و تحصیل کرده ای داشت و بسیاری مزایای دیگر ولی خواهرم بر اساس برداشت های شخصی که از گوش دادن بی اجازه پیدا کرد به مادرم گفت خیلی لحنش بدم آمد ممکنه فردا در زندگی توهین کند و ... و همچنین مادرم می گوید تقصیر توست که اینها رفتند چون نگذاشتی ما گوش بدهیم چه می گویی در صورتی که من به مادرم می گفتم من چه پرسیدم یا او چه پرسید ولی به من می گوید تو چیزی به من نمی گویی. آیا این استدلال مادرم درست است؟ من که نیتم گناه کردن نبود طرف مقابل هم همین طور. نیت کسب رضایت خداوند است. هر دو هم از هم خوشمان آمده بود پس چرا باید نتیجه 4 ماه زحمت اینگونه ختم بشود؟ من را در این زمینه راهنمایی کنید.

1 پاسخ 1

هر چند کار خواهرتان پسندیده نبوده به خصوص که این جلسه با توافق خانواده های دو طرف و تحت اشراف و آگاهی آنها صورت گرفته  است. به عبارت دیگر این گفتگوها اگر در خلوت و بدون هماهنگی و اطلاع خانواده ها و والدین شما و آن پسر صورت گرفته و به قول معروف ناشی از روابط دختر و پسر در محیطهای دانشگاهی و کوچه و بازار و پارک بوده، غلط و ناصحیح و غیرعقلایی است. ولی اکنون که با هماهنگی قبلی و در منزل شما و برای شما و برای آگاهی یافتن از نقطه نظرات یکدیگر و شناخت روحیات و ویژگی های همدیگر صورت گرفته، به نظر می رسد نباید خواهرتان گوش بایستد. مگر آنکه والدین تان یا خواهرتان به شما اینقدر اعتماد نداشته باشند که جای تأمل دارد. اما در اینجا دو نکته را یادآور می شویم:
1. مطمئن باشید گوش ایستادن خواهرتان که به توصیه مادرتان بوده از روی دلسوزی، علاقه و محبت به شما انجام گرفته است نه از روی دشمی و یا حسادت و غیره. زیرا نزدیک ترین، مهربان ترین و دلسوزترین افراد به انسان مادر است. این محبت و علاقه مادری را هرگز نمی توان از مادر جدا کرد. هر چند ممکن است در عمل به گونه ای رفتار شود که برداشت سوء از آن شود ولی نیت و انگیزه او مطمئنا خیرخواهانه بوده و نباید از آنها چیزی به دل بگیرید. گر چه با این رفتار آنها ممکن است همسر مناسب و شایسته ای از دست داده اید ولی مطمئن باشید بهتر از او گیرتان می آید و شاید خود او.
2. شاید انگیزه خواهرتان کمک کردن به شما و آگاهی یافتن از صحبت های آن پسر بوده تا اگر در سخن و رفتارش چیزی باشد که بر داشتن ویژگی های منفی و عدم تناسب با شما دلالت کند. به شما اطلاع دهد و به عبارت دیگر انتخاب شما از درجه اعتماد و صحت بیشتری برخوردار شود نه آنکه خواشته باشد از ابتدا در زندگی شما به گونه ای دخالت کند که زندگی پا نگیرد یا بی جهت و بدون دلیل کارشکنی کند. پس حامی شما بوده و هست.
نکته پایانی اینکه آنچه گذشته است تمام شده تلقی کنید و چیزی به دل نگیرید و با زبان خوش و همراه با احترام به مادرتان بگویید دوست ندارم این گونه رفتار کنند در عین حال که خوب است مذاکرات خود با نامزدتان قبل از ازدواج و در این جلسات را با صداقت کامل به آنها بگویید و از آنها هم راهنمایی طلب کنید. مطمئن باشید آنها حامی شما هستند و مواظب شما و می خواهند زندگی سعادتمندانه و بهتری را تشکیل دهید.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توهین خواستگار) (خواستگار) (ازدواج)