پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر در هنگام غسل مایعی از بدن خارج شود و مشخص نباشد که آن مایع چیست آیا آن مایع نجس است و باید دوباره غسل را انجام داد؟

1 پاسخ 1

اگر پیش از غسل بول کرده باشید این رطوبت مشکوک پاک است و اگر بول نکرده باشید باید مجددا غسل کنید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()