پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

شنیده ام در میان بعضی از شاخه های سنی مذهب دخول در پشت زن دائمی شخص نیز وجود دارد. اگر صحت دارد چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

آن طوری که از بعضی از کتبی که فتاوای اهل سنت را بیان کرده مانند کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه ج1ص109 استفاده می شود در حال حائض و نفساء بودن زن- غیر از دخول در قبل سائر لذات و استمتاعات را از زن جایز می دانند ولی از نظر فقهاء شیعه اختلاف است که توجه شما را به فتاوای آنها در ذیل جلب می کنیم:

برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مذهب سنی) ()