پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من قبلا در مورد حکم ترشحات سفید رنگ خارج شده از زنان در هنگام تخیلات جنسی و حکم آن سؤال کردم. اما معیار رسیدن به مرحله ارگاسم (که غسل واجب می شود) برای کسی که تجربه جنسی ندارد چیست؟ حالت انسان چگونه است؟

1 پاسخ 1

حالت ارگاسم؛ مانند سرفه کردن که یک واکنش غیر عادی در ریه ها است، یک واکنش غیر عادی است که در حالت اوج لذت جنسی در اندام جنسی انسان پدید می آید، کسانی که این تجربه را دارند به راحتی وقوع این حالت را درک می کنند و می دانند که به اوج لذت جنسی رسیده و جنب شده اند. علامت ارگاسم معمولا سست شدن بدن یا به تعبیر شما رعشه،اوج لذت جنسی و خروج مایع است. مایعی که قبل از این حالت و با تحریک مختصر خارج می شود، مذی است. مذی پاک است و باعث جنابت نمی شود و اگر به طور کلی در این امر شک دارید چیزی بر عهده شما نیست .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکم ترشحات زنانه) (احکام ترشحات زنانه) (ترشح سفید رنگ در زنان) (ترشحات سفید رنگ) (احکام ترشحات زنان) (احکام ترشحات بانوان) (ترشحات سفید رنگ در زنان) (احکام ترشحات زن) (ترشحات سفید در دختران) (ترشحات سفید زنانه) (احکام ترشحات) (احکام ارگاسم) (ترشحات سفیدرنگ) (ترشحات سفیدرنگ ) (احکام ترشح) (ترشحات خارج شده از زن) (رنگ ترشحات زنانه) (حكم ترشحات زنان) (احکام ترشحات در دختران) (ترشحات سفيد) () (ترشحات خارج شده از دختران) (غسل) (خوردن مذی)