پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر مردی دارای فرزند پسر، خانمی را با شرط عدم دخول به عقد خود درآورد، آیا فرزند پسر آن آقا بعد از به پایان رسیدن زمان صیغه بر آن خانم محرم است؟ و آیا مادرِ خانم پس از به پایان رسیدن زمان صیغه بر آقا محرم می باشد؟

1 پاسخ 1

آن خانم چون معقوده پدر آن پسر است زن پدر اوست و محرم است .لذا ازدواجش با آن خانم حرام است(توضیح المسائل مراجع، ج2، ص465، با استفاده از مسأله 2389)و مادر آن خانم هم برای همیشه به این داماد محرم است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(با خانمی صیغه) ()