پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من در ماه رمضان گاهی اوقات متاسفانه به تصاویر محر ک نگاه می کردم و فکر میکرم از من منی خارج شده اما بعدا متوجه شدم ان مذی بوده است حکم روزهام چگونه است؟

1 پاسخ 1

با توجه به اینکه تصویر برهنه ای که شهوت انگیز است، غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه است، بنابر دیدن آنها حرام است.(اجوبه، ص260، با استفاده از سوال 1188) اما درباره روزه، روزه صحیح است.(استفتاء از دفتر معظم له)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()