پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کرود 262479 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کرود باید ابتدا 0262479 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262479123456 را وارد نمایید. شهرستان کرود از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()