پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در صورت نگاه کردن به عکس یا فیلم محرک مایعی که از انسان دفع می شود مشخصات منی را ندارد. نامش چیست؟ و آیا این مایع هم باعث می شود که انسان جنب خوانده شده و غسل بر او واجب گردد؟

1 پاسخ 1

دانشجوی گرامی آبی که از بدن شما با تحریک مختصر خارج می شود, مذی نام دارد, این آب پاک است و موجب غسل هم نمی شود و روزه را نیز باطل نمی کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلم محرک) (دیدن فیلم های محرک غسل) (منی)