پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

مایع سفید رنگی که قبل از خروج بول از بدن خارج شود چه حکمی دارد؟ این اتفاق خصوصا هنگامی پیش می آید که برای خروج مدفوع به خود فشار بیاورم.

1 پاسخ 1

آبی که از شما خارج می شود ودی نام دارد این آب پاک است وموجب غسل نیز نمی شود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مایع ودی) (مایع بعد از ادرار) ()