پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه خواجه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه خواجه 292427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه خواجه باید ابتدا 0292427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه خواجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292427123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه خواجه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده