پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا صیغه محرمیت بدون اجازه پدر دختر امکان دارد؟ حتی اگه مجبور باشند؟

2 پاسخ 2

مجبور بودن مجوز این کار نیست ودر هر صورت نیاز به اجازه ورضایت پدر دختر می باشد

برگرفته از پرسمان

صیغه ای به نام محرمیت در اسلام وجود ندارد.
تنها راه محرم شدن ازدواج موقت یا دائم است که در هر دو صورت برای دختر باکره  اجازه پدر الزامی است.
نکته:
دختری که به واسطه ازدواج پرده بکارت خود را از دست داده باشد باکره نیست. البته ممکن است به دلایل دیگری مانند حادثه پرده بکارت خود را از دست داده باشد که در آن صورت باکره محسوب می شودمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه محرمیت بدون اجازه پدر) (صیغه محرمیت بدون اذن پدر) (شرایط صیغه محرمیت بدون اجازه پدر) (صيغه محرميت بدون اجازه پدر) (صیغه)