پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در مورد این که متعه چند بار مجاز دانسته شده است و آن هم چون شرایط اضطراری بوده است (بقره، 173) توضیح دهید.

1 پاسخ 1

ازدواج موقت از لحاظ تعداد زنان هیچ محدودیتی ندارد چه همزمان همه را داشته باشد یا خیر

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده