پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آبی که در هنگام شستشو با سنگ توالت یا کاشی های اطراف برخورد می کند پاک است؟

1 پاسخ 1


ترشحات آبى که به کر وصل است (مثل آب لوله و شیر) اگر به چیز نجس برخورد کند و همراه با ذرّات نجاست نباشد پاک است؛ ولى ترشّحات آب قلیل که به چیز نجس برخورد کرده، نجس است و اگر به بدن یا لباس یا جاى دیگر ترشح کند آن را نجس مى‏کند.
موفق باشید


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده