پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر انسان با زنی بدکاره به صورت موقت مثلا نیم ساعت ازدواج موقت کند و مهریه اش را بدهد و این کار را هر هفته انجام دهد یعنی هفته ای نیم ساعت او را به عقد موقت خود درآورد آیا اینکار از لحاظ شرعی مشکل دارد؟ آیا پس از ازدواج موقت اول با او می شود هفته بعد نیز او را به عقد موقت خود در آورد یعنی او نبایدعده نگه دارد؟ خود او می گوید من با هر کسی رابطه دارم صیغه موقت می خوانم ولی به احتمال زیاد دروغ می گوید زیرا اولا این کار درست نیست ثانیا او با افراد مختلفی رابطه دارد که اکثرا اعتقادی به این مسائل ندارند. خواهشمند است در این مورد مرا راهنمایی کنید تا خدای نکرده گرفتار گناه نشوم.

1 پاسخ 1


صیغه کردن زنان بدکاره چه حکمى دارد؟

T}آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى:{T ازدواج موقت با او کراهت شدید دارد و اگر با او ازدواج کرد، واجب است او را از کار زشتش باز دارد.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، النکاح المنقطع، م 18؛ آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 164 ؛ آیت‏الله صافى، هدایهالعباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 18.{V
T}آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم، نورى و وحید:{T بنا بر احتیاط واجب پیش از توبه او، جایز نیست.V}آیت‏الله نورى و آیت‏الله فاضل، تعلیقات على العروه، ج 2، النکاح، فصل 4 م 17 ؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 261 ؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1303؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 927 و آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1303.{V
در مورد سوال اگر این زن با دیگری عقد موقت کرده لازم است عده نگهدارد وپس از پایان عده با دیگری ازدواج نماید والا به دومی حرام ابد می شود .بنابر این ازدواج شما با او محل اشکال است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه زن بدکاره) (ازدواج موقت با زن بدکاره) () (صیغه کردن زن بدکاره) (ساعت ازدواج) (صیغه موقت) (صیغه زنان بدکاره) (حکم ازدواج با زن بدکاره) (حکم صیغه کردن زن بدکاره) (صیغه کردن زنان بدکاره) (ازدواج موقت)