پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

می خواستم بدانم آیا بعد از عمل جماع آدم از جنس مخالف بدش می آید یا نه؟ مثلا بعد از این کار آیا ازش متنفر می شود یا دلسرد می شود؟ و آیا علاقه اش به زن بیشتر می شود یا از زن بدش می آید؟

1 پاسخ 1

بعد از هر رابطه جنسی سالم و کامل، بین زن و مرد(همسران) معمولا دو احساس پدیدار می شود که یکی از آن دو مشترک بین زن و مرد و دیگری متفاوت است، اما احساس مشترک عبارت است از این که هر گاه رابطه کاملی محقق می شود حس مثبتی حاکی از رضایتمندی و خشنودی قلبی همراه با آرامش عمیق احساس عزت بوجود می آید که البته معمولا با خستگی فیزیکی مفرط بویژه در مردان ظاهر می گردد و اما احساس متفاوت عبارت است از آن که بعد از این عمل معمولا مرد دارای احساس برانگیختگی جنسی نبوده و حال انجام رفتارهای معاشقه ای را دیگر ندارد و سعی می کند در خلوت خود بیاساید و دوست ندارد کسی حتی همسرش مزاحم آسایش و استراحت او باشد چرا که بدان به شدت احساس نیاز می کند لذا معمولا پشت به همسر می کند و می آساید، عملی که گاهی زنان شاید حمل بر تنفر نمایند، حال آنکه حقیقت مطلب آن نیست، این در حالی است که در این وضعیت معمولا همسر زن علاقه به اظهار رفتارهای معاشقه ای بویژه از نوع کلامی دارد، موضوعی که معمولا در این حالت مرد حوصله آن را ندارد. از این روی زوجهای جوان در پرتو آشنایی با مشترکات و تفاوتهای موجود بین دو جنس زن و مرد، خواهند توانست بستر مناسبی برای برقرای روابط سالم و رضایت‏مندانه را فراهم نموده و از روابط زناشویی خود نهایت لذت و رضایت را بدست آورند و از بروز سوءتفاهمات احتمالی پیشگیری بنمایند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (بعد از جماع)