پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شهر ما تا دانشگاهم 45 کیلومتر است در ترم های مختلف گاهی غیر از جمعه هر روز و گاهی در یک ترم سه چهار روز را می روم کلاس و برمی گردم گاهی از صبح تا عصر طول می کشد و گاهی فقط یک کلاس دارم و قبل از ظهر می روم و بر می گردم گاهی هم در ترم تابستانی 2 یا 3 روز می روم و گاهی که تابستان واحدی نداشته باشم ممکن است مثلا برای گرفتن کارنامه یا کارهای پرداخت شهریه و ... به دانشگاه بروم در فرض های مذکور نماز و روزه من چگونه است؟

1 پاسخ 1

توجه به پرسش و پاسخ ذیل پاسخگوی نیاز شما می باشد:
اساتید و دانشجویان در صورتى که کمتر از ده روز در محل تحصیل و خوابگاه مى‏مانند، تکلیف نماز و روزه‏شان چیست؟
T}امام خمینی:{T نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.
T}آیات عظام بهجت، صافی، فاضل و نوری:{T اساتید و دانشجویان، اگر در کمتر از ده روز، حداقل یک بار، بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند و این وضعیت، تا مدتی ادامه داشته باشد - به طوری که نزد عرف «سفر» کار آنان شمرده شود - نماز ایشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه صحیح است.
T}تبصره 1. (سفر اول).{T تمامی دانشجویان و اساتید مذکور، هرگاه در طول مدت تحصیل بیش از ده روز در وطن خود بمانند، و یا اولین مسافرت شروع سال تحصیلی آنان باشد، باید نماز را در محل درس شکسته بخوانند و روزه نگیرند. اما پس از یک رفت و برگشت میان وطن و محل تحصیل، نماز را کامل بخوانند و روزه را بگیرند.
T}تبصره 2.{T به فتوای آیت‏الله بهجت، سفر اول با طی مسیر هشت فرسخ، تحقق می‏یابد. ازاین‏رو اگر فاصله محل درس و تدریس از وطن، بیش از هشت فرسخ‏باشد، در همان اولین مسافرت نیز نمازشان در محل تحصیل، کامل و روزه صحیح است.
T}آیت‏الله خامنه‏ای:{T اساتید و دانشجویان بورسیه و مأمور به تحصیل، اگر در کمتر از ده روز، حداقل یک بار بین وطن و دانشگاه رفت و آمد داشته باشند، نماز آنان تمام و روزه ایشان صحیح است؛ اما دیگر دانشجویان، نمازشان شکسته و روزه آنها صحیح نیست.
T}تبصره.{T با توجه به اینکه آیت الله خامنه‏ای در مسئله رجوع به مرجع مساوی، احتیاط واجب دارند، دانشجویان می‏توانند در این مسئله به مرجع تقلید مساوی دیگر، مراجعه کنند؛ رجوع به مرجع مساوی را جایز دانسته باشد و نماز دانشجوی مسافر را تمام و روزه او را صحیح بداند (مانند آیت الله بهجت).
T}آیت‏الله تبریزی:{T دانشجو اگر در مدت کمتر از ده روز، بین وطن و دانشگاه رفت و آمد کند، باید احتیاط کند؛ یعنی، نماز را تمام و شکسته بخواند و اگر روزه گرفت، صحیح است و قضا ندارد. استاد اگر هر هفته، برای تدریس، به حدّ مسافت شرعی مسافرت می‏کند - چنانچه مدت تدریس، دو ماه یا زیادتر باشد - باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد.
T}تبصره.{T با توجه به اینکه آیت اللَّه تبریزی در این مسئله احتیاط واجب دارند، مقلدان ایشان می‏توانند در این مسئله به فتوای مرجع تقلید مساوی و یا اعلم بعدی رجوع کنند و نمازشان را تمام بخوانند و روزه بگیرند.
T}آیت‏الله سیستانی:{T 1. اگر زمان تحصیل و تدریس اساتید و دانشجویان، حداقل دو سال ادامه دارد و در آنجا مستقر می‏شوند ؛ آنجا در حکم وطن است و باید نمازشان را در محل تحصیل، تمام بخوانند و روزه را بگیرند.
2. اگر اساتید و دانشجویان در هفته، حداقل سه روز بیش از مسافت شرعی رفت و آمد کنند و یا در سفر باشند و این برنامه برای مدتی (به طور مثال شش ماه در یک سال و یا حداقل سه ماه در چند سال تحصیلی) ادامه یابد؛ کثیرالسفر محسوب می‏شوند و نماز ایشان در محل تحصیل و بین راه تمام و روزه‏شان صحیح است.
T}تبصره 1.{T در هر دو صورت اگر در ماه اول، قصد اقامت ده روز نکنند، باید احتیاط نمایند؛ یعنی، نمازشان را هم تمام و هم شکسته بخوانند و روزه را هم بگیرند و هم قضا نمایند.
T}تبصره 2.{T با توجه به اینکه آیت الله سیستانی، رجوع به مرجع تقلید مساوی را جایز می‏داند، مقلدان ایشان می‏توانند در این مسئله به مرجع مساوی دیگر، مراجعه کنند که نماز را کامل و روزه را صحیح می‏داند.
T}آیت‏الله مکارم:{T 1. اساتید و دانشجویان اگر برای مدت قابل ملاحظه‏ای - مثلاً یک سال یا بیشتر - در محل تحصیل یا تدریس بمانند، آن محل در حکم وطن است و نماز و روزه در آنجا، تمام می‏باشد و ماندن ده روز پی در پی در آنجا شرط نیست.
تبصره. این گروه از دانشگاهیان از هنگام شروع به درس سه روز اول را در محل درس و تدریس احتیاط کنند یعنی نماز را هم کامل و هم شکسته بخوانند و روزه را هم بگیرند و هم قضا کنند و پس از آن در همان سفر اول نماز را تمام بخوانند و روزه بگیرند، مگر آنکه قصد ده روز نمایند. در این صورت احتیاط مذکور لازم نیست.
2. کسانی که همه روزه، یا حداقل سه روز در هفته، به محل تحصیل یا تدریس می‏روند؛ یعنی، صبح به محل تحصیل یا تدریس می‏روند و عصر باز می‏گردند و این کار مدتی ادامه می‏یابد، کثیرالسفر محسوب می‏شوند و نماز و روزه ایشان در آن محل و به هنگام رفت و برگشت، تمام است.
تبصره. این گروه از دانشگاهیان از هنگام شروع به درس، در چند سفر اول احتیاط کنند؛ یعنی نماز را شکسته و تمام بخوانند و اگر روزه گرفتند آن را قضا کنند.
T}آیت‏الله وحید:{T اگر در هفته حداقل چهار روز بین وطن و دانشگاه رفت و آمد کند و این کار برای مدت یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشد، آنجا در حکم وطن است. نماز در آنجا تمام و روزه صحیح است و در بین راه باید احتیاط کند؛ یعنی، نماز را تمام و شکسته بخواند و روزه بگیرد و قضای آن را نیز به جا آورد و اگر رفت و آمد سه روز باشد، در این مورد نیز باید احتیاط کند.V}دفتر: همه مراجع.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده