پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر با زنی ازدواج موقت کنیم اگر بعد از اتمام مدت مثلا یک هفته بعد دوباره او را مجدد به ازدواج موقت در آوریم آیا ازدواج دوم درست است؟

1 پاسخ 1


بعد از تمام شدن مدت اگر خود شخص بخواهد مجددا زن را به عقد دائم یا موقت دربیاورد اشکال ندارد و نیاز به عده نیست ولی اگر فرد دیگری بخواهد او را عقد نماید در صورتی که فرد اول با زن دخول کرده باشد، زن باید عده نگه دارد و فرق نمی کند که نزدیکی از جلو باشد یا از عقب و همچنین تفاوتی نیست در مدتی که در عقد شخص اول بوده چه مقدار باشد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج) () (ازدواج موقت)