پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا تحریک آلت جنسی به وسیله مالش و ... تا نزدیکی به خروج منی ولی بیرون نیامدن آن حرام است؟

1 پاسخ 1هر چند این کار حرام است ولی تا هنگامی که منی از او بیرون نیاید، غسل واجب نمی شود.برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (جنسی) (نیامدن منی) (ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد) (منی)