پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/خانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/خانه 2294398 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/خانه باید ابتدا 02294398 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/خانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02294398123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/خانه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده