پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا زن و شوهر می توانند با دست یکدیگر را ارضا کنند؟ آیا این کار حکم جماع را دارد؟

1 پاسخ 1

بله این کار جایز است ودر صورتی که هر کدام به اوج لذت جنسی برسند غسل جنابت براو واجب می شود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ارضا) (جماع از پشت رن) ()