پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کوموروس چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور کوموروس (Comoros) طبق آمار 1862 کیلومتر مربع وسعت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوموروس)