پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سنگ بن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سنگ بن 2624728 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سنگ بن باید ابتدا 02624728 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سنگ بن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624728123456 را وارد نمایید. شهرستان سنگ بن از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده