پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسری هستم 23 ساله که از سن حدود 11 سالگی عادت به استمنا پیدا کردم و بدون اینکه مایع منی از من خارج شود از این عمل لذت برده و به اوج شهوت جنسی می رسیدم. پس از حدود 2 سال برای اولین بار پس از استمنا مایعی شبیه منی از من خارج شد که در آن سن در مورد آن هیچ اطلاعی نداشتم و نیز از وجوب غسل جنابت هم مطلع نبودم (البته از نظر اینکه این اولین تجربه انزال بود به منی بودن آن مایع یقیین ندارم). در 13سالگی متوجه رشد موهای زیادی در ناحیه اطراف آلت تناسلی خود شدم و پس از مدت کمی در جشن تکلیف مطلع شدم که این موها و احتلام از علایم بلوغ است و با احکام جنابت آگاه شدم. نماز و روزه هایی که در موارد زیر با جهل به مسأله جنابت خوانده ام، چگونه است؟ الف) در فاصله زمانی اولین انزال مذکور تا رؤیت موها. ب) در زمان بین رؤیت موها تا جشن تکلیف و اطلاع از مسأله جنابت.

1 پاسخ 1


استمناء مطلقا حرام و اگر منجر به خروج منی شود، موجب غسل جنابت هم می شود و اگر این عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگیرد، در حکم افطار عمدی با حرام است و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تیمم انجام دهد، نماز و روزه اش باطل و قضای آنها واجب است.(اجوبه، چ86، ص162، با استفاده از س782)
اما در فرض سوال، چنانچه ملکف خیال می کرده که چون سنش کمتر از 15 سال است لذا نماز و روزه برایشان واجب نیست، در این صورت:
چنانچه جاهل قاصر به حکم بوده- بدین معنا که اصلا نمی دانسته جنابت چیست و جنب کیست- کفاره ای ندارد(بخش استفتاءات، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، با استفاده از س169) و اما چنانچه در ندانستن حکم جاهل مقصر بود( مقصر یعنی کسی که می توانسته مسله را یاد بگیرد ولی کوتاهی کرده است)، بنابر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد و اگر قضای روزها را تا رمضان بعد نگرفته باشد باید برای هر روز یک مد اطعام(750 گرم) کفاره تأخیر بپردازد.(همان، سوال169) بنا بر این شما نسبت به قبل از بلوغ مسوءلیتی ندارید اما از وقتی یقین به بلوغ پیدا کرده اید در صورتی که در ان زمان به مرتکب استمناشده اید باید نسبت به ان توبه واقعی نماییید و مطمین باشید که خداوند بخشنده و مهربان است ونمازها وروزه های که یقین دارید ندون غسل جنابت انجام داده اید قضا کنید واگر موردی از روزه ها را خدای نا کرده از روی علم و اگاهی بوسیله استمنا باطل کرده اید در صورت توان باید کفاره ان را هم بپردازید


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اولین انزال) (این اولین ماه رمضانی بود که من به سن تکلیف می رسیدم..............) (جنب کیست) (سن استمنا) (غسل حیض) ()