پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ساران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ساران 2215324 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ساران باید ابتدا 02215324 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ساران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02215324123456 را وارد نمایید. شهرستان ساران از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده