پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می گویند دونفر برای ازدواج دیگر اگر کفو هم باشند و در ابعاد مختلف شبیه و نزدیک به هم باشند زندگی مشترک موفق تری خواهند داشت. مثلا حتی گفته اند اگر بتوانند دختر و پسر از میزان گرم مزاجی و سرد مزاجی همدیگر در امور جنسی مطلع شوند تا بتوانند در امور جنسی با یکدیگر همخوان و نزدیک به هم باشند و بهتر همدیگر را ارضا کنند و میزان نیازهای جنسی آنها فاصله زیادی نداشته باشد، امر مطلوب و پسندیده ای است. چگونه متوجه این سطح مزاج و تمایلات جنسی در فرد مقابلمان شویم؟ همان طورکه مستحضر هستید عاملی مهم در طلاق ها مشکلات جنسی است و اگر این قبل ازدواج آشنایی کامل از فرد داشته باشیم و این موارد بیان شود مشکلات در آینده کم خواهد شد زیرا اگر قبل از میزان توقع و خواسته هم مطلع بوده اند. در حالی که این موضوع سطح تمایلات جنسی می تواند در صورت متفاوت بودن مشکل ساز باشد بعضا در اقوام مشاهده می شود که زوجین صرفا بر سر اختلاف و عدم ارضای کامل جنسی ازسوی همسر به روابطی خارج از منزل حتی در بعد شرعی مثلا متعه روی آورده اند یا کارشان به جدایی کشیده است. در حالی که گاها به خاطر حیا و غفلت و جهل یا فضای موجود حتی نمی توانیم با خواستگاران در این مورد صحبت کنیم. چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

در این باره گفتنی است؛ درسته طبایع چهار گانه در روحیات افراد تأثیر دارد اما این طور نیست که قابل جبران از طریق تغذیه و اصلاح رفتار نباشد. به طور طبیعی، انسان های متعادل و سالم از یک تعادل مناسب در طبایع بهره مندند. اگر چه در برخی طبیعت غالب وجود دارد.
به طور مثال کسانی که پرتحرک هستند دارای طبیعت گرم هستند و یا میل به شیرینی در آنها بیشتر است و برعکس کسانی که کم تحرک هستند و کم محبت هستند طبیعت سرد در آنها غالب است. اما گاهی غلبه یک طبیعت در حد معمول است و گاهی بسیار شدید است. اگر غلبه طبیعت در حد معمول باشد با تغذیه مناسب و اصلاح رفتار قابل جبران است. کسانی که برای خواستگاری می‌آیند اگر شرایط قابل قبول از جهت نظم در زندگی شخصی، ادامه تحصیل و شغل مناسب داشته باشند این خود نشانه تعادل نسبی است و می توان با اطمینان به آنها اعتماد کرد و کاستی های جزئی را با محبت و تأمین نیازهای عاطفی و مشورت و همکاری برطرف نمود. بنابراین اگر زن یا مرد طبیعت همسر خویش را بشناسد می تواند تا حدود بسیاری با تغذیه مناسب و رفتار مناسب، کاستی را جبران کند و جای نگرانی نیست البته نباید به حدی باشد که در میان اطرافیان حساسیت بوجود‌ آید و رفتار بیرونی او قابل دفاع نباشد و این مقدار را می توان از موفقیت نسبی خواستگار در کارهای روزمره دارد و اداره زندگی و رفتار او با خانواده اش به خوبی بدست آورد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده