پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا کسی می تواند با زن خود به فیلم های بد نگاه کند؟ خود فرد تنهایی نگاه کند چطور؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T نگاه به فیلم‏هاى محرک و شهوت‏انگیز، جایز نیست و بین مجرد و متأهل تفاوتى ندارد.V}آیت اللّه خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س‏1199؛ آیت اللّه سیستانى، ,sistani.org (فیلم)، س‏7؛ آیت اللّه تبریزى، صراط النجاه، ج‏6، س‏1422؛ آیت اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1329؛ آیت اللّه نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏554؛ دفتر آیات عظام امام خمینى، مکارم، وحید، بهجت، فاضل.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلم های بد) (فیلم بد زن) () (خود ارضایی)